ออกกำลังกาย

SAVE YOUR HEALTH

  • 24 กันยายน 2562

“Fitness”  หรือสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ ในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะคนวัยทำงาน  เพราะการมีสุขภาพที่ดี คือ การออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที เพราะช่วยให้การทำงานของปอด หัวใจ กล้ามเนื้อแข็งแรง และช่วย ให้ระบบการไหลเวียนของเลือ ด มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการ ลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรค ความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคหัวใจการเลือก Fitness หรือสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม นอกจากผู้ใช้บริการจะมองหา Fitness ที่มีการบริการที่ดี  มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เพียงพอหรือมีโปรแกรมออกกำลังกายที่หลากหลายแล้ว  ผู้ใช้ควรคำนึงถึงเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ  ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วย ดังนี้

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ควรมีลักษณะที่มั่นคง  แข็งแรง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ด้านอุปกรณ์ออกกำลังกาย  ควรมีความแข็งแรงทนทาน  สะอาด  และพร้อมใช้งานทุกวันและมีการตรวจเช็กอุปกรณ์การออกกำลังกายเป็นประจำ

การให้บริการ  ควรมีป้ายคำแนะนำ/คำเตือนในการออกกำลังกายติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน

บุคลากรผู้ให้บริการ  ต้องเป็นผู้จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ การกีฬา  หรือพลศึกษา  และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย

ด้านความปลอดภัย  และมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตแผนเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและการซ้อมแผนการช่วยชีวิตและแผนระงับอัคคีภัยอย่างน้อย  1  ครั้งต่อปีมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีหมายเลขโทรศัพท์สถานพยาบาลใกล้เคียงติดไว้ในที่มองเห็นชัดเจนสำหรับผู้ใช้บริการที่มีโรคประจำตัวควรแจ้งใหผู้ดูแลหรือผู้ฝึกสอนทราบ  และออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อป้องกันอันตรายระหว่างการออกกำลังกายและเจ้าหน้าที่ประจำFitness  ควรซักถามประวัติความเจ็บป่วยของผู้มาใช้บริการด้วย

การออกกำลังกายยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมตามเวลาและสถานที่ได้เช่น การทำงานบ้านหรือฝึกกายบริหารแบบง่ายๆเช่นการแกว่งแขนการเดินขึ้นบันไดการเดินเร็วการว่ายน้ำการขี่จักรยานที่สำคัญอย่าลืมยืดเหยีกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกายทุกครและไม่ควรหักโหมมากเกินไปเพราะจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!