อันตรายไพโรไลซิส แก๊สโซลีน ภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมส่งผลทางสุขภาพ

  • 17 พฤษภาคม 2567

⚠️ อันตราย ‼️ ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน ภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมส่งผลทางสุขภาพ

ไพโรไลซิส แ⚠️ก๊สโซลีน (Pyrolysis Gasoline)

เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ มีส่วนผสมหลักเป็นสารอะโรเมติกส์และมีค่าออกเทนสูง
ประโยชน์
ใช้เพิ่มค่าออกเทนในการผลิตน้ำมันเบนซินใช้ในกระบวนการแยกสารอะโรเมติกส์ออกจากสารประกอบอื่น ๆ
 
ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน
👀 ระคายเคืองตา 👃จมูก เลือดกำเดาไหล🫲ระคายเคืองผิวหนั้ง มีอาการค้นและผื่นแพ้ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร อาเจียนรุนแรงปวดหัว เวียนศีรษะ กดทับระบบประสาท และอาจหมดสติได้
 
ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเรื้อรัง
▪️ เกิดอาการอักเสบของหลอดลมและปอดชนิดเรื้อรัง
▪️ เกิดผื่นแพ้สัมผัสชนิดเรื้อรั้งได้
▪️ เป็นสารก่อมะเร็งระบบเลือด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งระบบทางเดินหายใจ
 
คำแนะนำสำหรับประชาชน
▪️ ติดตามสถานการณ์ ฟังการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
▪️ หลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่ประสบภัยและสวมใส่หน้ากากป้องก้นสารเคมีตลอดเวลา
▪️ กรณีมีการแจ้งอพยพ ให้รีบออกจากบ้านไปถึงพื้นที่ปลอดภัยทันที และควรอยู่เหนือลมหรืออยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
▪️ เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติหรือไม่ได้รับกลิ่นก๊าซพิษก่อนเข้าบ้าน ต้องปิด ประตู หน้าต่าง ระบายอากาศลดการสะสมของก๊าซพิษที่อาจปนเปื้อนในบ้าน และให้ทำความสะอาดบ้านเฟอร์นิเจอร์ทันที
▪️ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง สังเกตอาการผิดปกติทั้งตัวเองและคนในบ้าน หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
 
แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่
▪️ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสื่อสารความเสี่ยง ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองและครอบครัว
▪️ สำรวจ ประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน
▪️ กรณีมีการเปิดศูนย์อพยพให้เฝ้าระวังและกำหนดมาตรการการจัดการสุขาภิบาล สุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์อพยพ
 
#สาระสุขภาพ #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #อนามัยสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH