เตรียมให้พร้อม ก่อนออกเที่ยว

  • 27 กุมภาพันธ์ 2565
travel

              ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ ใครที่วางแผนเที่ยวในสถานที่ต่างๆอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวให้พร้อม เช่น หน้ากากอนามัยสำรอง สเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19นะคะ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH