สวมหน้ากากอนามัย ถูกวิธี

  • 27 กุมภาพันธ์ 2565
surgical mask

         นอกจากสวมหน้ากากถูกวิธีแล้ว ยังคงต้องรักษามาตรการต่างๆควบคู่กัน เช่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือก่อนเข้าสถานที่ทำงาน และหากมีอาการ ควรตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH