เพิ่มคุณค่าอาหาร ในช่วงกักตุน

  • 17 เมษายน 2563
Nutrition COVID-19

เน้นกินให้หลากหลายและครบหมู่ 

ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่  ในปริมาณที่เหมาะสม ครบถ้วน หลายหลาย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม…

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH