เพิ่มคุณค่าอาหาร ในช่วงกักตุน

  • 17 เมษายน 2563
  • 33 ครั้ง
Nutrition COVID-19

เน้นกินให้หลากหลายและครบหมู่ 

ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่  ในปริมาณที่เหมาะสม ครบถ้วน หลายหลาย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH