บอกรักแม่ออนไลน์

  • 16 มกราคม 2565
บอกรักแม่ออนไลน์

                 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อพบคุณแม่อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดการกอด และการหอม เปลี่ยนเป็นการบอกรักแม่ผ่านสื่ออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อกันนะครับ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH