รู้ไหม หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ต้องทิ้งแบบไหน

  • 15 เมษายน 2563
  • 230 ครั้ง
รู้ไหม หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ต้องทิ้งแบบไหน

วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วสำหรับบุคคลทั่วไป

ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด และล้างมือทุกครั้ง ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 %  หลังทิ้งหน้ากากอนามัย เพื่อสุขอนามัยที่ดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH