รู้ไหม หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ต้องทิ้งแบบไหน

  • 15 เมษายน 2563
รู้ไหม หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ต้องทิ้งแบบไหน

วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วสำหรับบุคคลทั่วไป

ทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด และล้างมือทุกครั้ง ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 %  หลังทิ้งหน้ากากอนามัย เพื่อสุขอนามัยที่ดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH