มีอาการติดเชื้อ ต้องแยกกักตัว..ด่วน

  • 28 ตุลาคม 2564
Home Isolation

หากมีความเสี่ยง และมีอาการ ปวดหัว เจ็บคอ มีน้ำมูก ไอ หรือมีไข้เกิน 37.5 องศา ต้องแยกกักตัวเองทันที ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงให้ใช้วิธีรักษาตัวแบบ Home Isolation เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล ไว้รองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักในกลุ่มสีเหลืองและแดง
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH