เตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์..ที่คนในบ้านติดเชื้อ

  • 28 ตุลาคม 2564
Home Isolation

อีกวิธีหนึ่งของ Home Isolation คือการจัดการบ้านให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ อย่าลืมหมั่นทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอและต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ที่บ้าน
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH