เตรียมพร้อมกับเหตุการณ์..ที่คนในบ้านติดเชื้อ

  • 28 ตุลาคม 2564
Home Isolation

การเตรียมของใช้ส่วนตัวของผู้ที่แยกกักตัว Home Isolation ควรที่จะเตรียมไว้อย่างน้อย2ชุด เพื่อให้พอเพียงต่อการใช้งาน ที่สำคัญหน้ากากอนามัยใช้แล้วห้ามใช้ซ้ำนะคะ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH