สั่งอาหารปลอดภัย “ลดแพร่เชื้อโควิด – 19”

  • 21 มิถุนายน 2564
food delivery

        สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงานและล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัสอาหาร หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ภาชนะบรรจุอาหาร เว้นระยะห่างระหว่างผู้รับ หรือวางบริเวณที่ผู้รับกำหนด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH