หญิงตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนก่อนคลอด เป็นกลุ่มเสี่ยง

  • 27 กุมภาพันธ์ 2565
DMH

          หญิงตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนก่อนคลอด เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังตนเองหลีกเลี่ยงการไปข้างนอก และในพื้นที่ที่มีกลุ่มคนจำนวนมาก ทั้งนี้บุคคลในบ้านควรปฏิบัติตามมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่นำเชื้อโควิด-19 แพร่สู่หญิงตั้งครรภ์
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH