ทุกคนที่ออกนอกบ้าน..มีความเสี่ยง

  • 21 มิถุนายน 2564
COVID-19

       เมื่อออกนอกบ้าน ต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และเมื่อกลับเข้าบ้านต้องอาบน้ำทันที เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และไม่คลุกคลีกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH