ผู้พิทักษ์อนามัย (COVIDWatch)

  • 27 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้พิทักษ์อนามัย (COVIDWatch)

              ผู้พิทักษ์อนามัย (COVIDWatch) เป็นอีกช่องทางที่ประชาชนสามารถ แนะนำ ติชม หรือร้องเรียนสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานได้ดี หรืออาจละเลยมาตรฐานที่ควรทำ ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อทำให้เราเดินหน้าต่อในสถานการณ์โรคโควิด-19
👉https://www.facebook.com/COVIDWatchThailand

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH