COVID Watch “ผู้พิทักษ์อนามัย”

  • 27 กุมภาพันธ์ 2565
COVID Watch "ผู้พิทักษ์อนามัย"

               เจอแม่ค้าไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือร้านอาหารนี้มีจุดบริการล้างมือที่ถูกต้องน่าชื่นชม ท่านสามารถ แนะนำ ติชม หรือร้องเรียนมาได้ที่ Fanpage”ผู้พิทักษ์อนามัย” https://www.facebook.com/COVIDWatchThailand

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH