ตลาดปลอดภัย โควิด-19

  • 16 มกราคม 2565
ตลาดปลอดภัย โควิด-19

             เพื่อช่วยชะลอการแพร่ระบาดในตลาด ต้องยกระดับมาตรการป้องกัน เนื่องจากเป็นแหล่งรวมผู้คนมากมาย ถือเป็นจุดเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ตลาดต้องประเมิน Thai Stop COVID+ และทำความสะอาดทุกวัน ผู้ซื้อ/ผู้ขาย ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH