คู่มือสำหรับประชาชนเพื่อดูแลตนเองในช่วงมีโรคระบาดโควิด-19

  • 16 มกราคม 2565
คู่มือโควิด

                 คู่มือสำหรับประชาชนเพื่อดูแลตนเองในช่วงมีโรคระบาดโควิด-19   ผู้ที่สนใจสามารถสแกนบาร์โคดของคู่มือได้ที่รูปภาพได้เลยครับ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH