คู่มือสำหรับประชาชนเพื่อดูแลตนเองในช่วงมีโรคระบาดโควิด-19

  • 16 มกราคม 2565
คู่มือโควิด

                 คู่มือสำหรับประชาชนเพื่อดูแลตนเองในช่วงมีโรคระบาดโควิด-19   ผู้ที่สนใจสามารถสแกนบาร์โคดของคู่มือได้ที่รูปภาพได้เลยครับ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH