การติดเชื้อโควิด-19 ในที่ทำงาน

  • 16 มกราคม 2565
การติดเชื้อโควิด-19 ในที่ทำงาน

                   การติดเชื้อโควิด-19 ในที่ทำงานเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่น่าเป็นห่วง ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องแคบและมีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทุกคนต้องใส่หน้ากากป้องกันอยู่ตลอดเวลาขณะอยู่ในที่ทำงาน หากรู้สึกว่าตนเองมีความเสี่ยง และมีอาการให้หยุดงาน และกักตัวทันที
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH