การติดเชื้อโควิด-19 ในที่ทำงาน

  • 16 มกราคม 2565
การติดเชื้อโควิด-19 ในที่ทำงาน

                   การติดเชื้อโควิด-19 ในที่ทำงานเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่น่าเป็นห่วง ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องแคบและมีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ทุกคนต้องใส่หน้ากากป้องกันอยู่ตลอดเวลาขณะอยู่ในที่ทำงาน หากรู้สึกว่าตนเองมีความเสี่ยง และมีอาการให้หยุดงาน และกักตัวทันที
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH