“อย่าคิดว่าปลอดภัยจาก COVID-19 แล้วนะ”

  • 7 พฤษภาคม 2563
  • 59 ครั้ง
COVID-19

“ถึงแม้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อจะลดน้อยลง แต่ก็ยังถือว่าอันตรายอยู่ ทุกคนต้องยึดหลักมาตรการเดิม โดยขอความร่วมมืองดการรวมกลุ่ม รวมถึงเว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน”

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH