“อย่าคิดว่าปลอดภัยจาก COVID-19 แล้วนะ”

  • 7 พฤษภาคม 2563
COVID-19

“ถึงแม้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อจะลดน้อยลง แต่ก็ยังถือว่าอันตรายอยู่ ทุกคนต้องยึดหลักมาตรการเดิม โดยขอความร่วมมืองดการรวมกลุ่ม รวมถึงเว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน”

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH