สถาณการณ์ดีขึ้น เพราะพวกเราร่วมมือกัน

  • 1 พฤษภาคม 2563
  • 43 ครั้ง
COVID-19

“ถึงแม้สถาณการณ์ตอนนี้จะดีขึ้นมาก พวกเราก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการ โดยขอความร่วมมืองดการรวมกลุ่มกันในตอนนี้ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม จำกัดการเดินทาง และอย่าลืมสวมหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน”

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH