ชุมชนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 เราต้องร่วมมือกัน

  • 24 เมษายน 2563
COVID-19

    มีการคัดกรองคนในชุมชน รณรงค์ให้สวมหน้ากากผ้า เวลาออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที กินร้อนช้อนกลางส่วนตัว และไม่ใช้ของร่วมกัน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH