ชุมชนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 เราต้องร่วมมือกัน

  • 24 เมษายน 2563
  • 95 ครั้ง
COVID-19

    มีการคัดกรองคนในชุมชน รณรงค์ให้สวมหน้ากากผ้า เวลาออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที กินร้อนช้อนกลางส่วนตัว และไม่ใช้ของร่วมกัน

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH