กักตัวเอง 14 วัน รับผิดชอบต่อสังคม ปลอดภัยทั้งตัวเอง – คนรอบข้าง

  • 31 มีนาคม 2563
COVID-19

สังเกตตัวเองกันด้วยนะ..

ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ ขอให้แจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH