กักตัวเอง 14 วัน รับผิดชอบต่อสังคม ปลอดภัยทั้งตัวเอง – คนรอบข้าง

  • 31 มีนาคม 2563
  • 2,524 ครั้ง
COVID-19

สังเกตตัวเองกันด้วยนะ..

ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ ขอให้แจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH