ทุกคนคือกลุ่มเสี่ยง

  • 16 มกราคม 2565
ทุกคนคือกลุ่มเสี่ยง

                   เน้นย้ำว่าในช่วงนี้เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันอย่างมาก เมื่ออยู่บ้าน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอ และให้งดการกินอาหารร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงและแพร่เชื้อโควิด-19 นะครับ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH