“อยู่บ้านดีกว่า งดเดินทาง เดี๋ยวเชื้อไวรัสจะไปด้วย”

  • 25 มีนาคม 2563
  • 1,763 ครั้ง
COVID-19

ประชาชนที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดทำให้เสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโรคไปยังครอบครัว และผู้คนในชุมชนได้จึงขอให้งดการเดินทาง หากมีไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบ ควรไปพบแพทย์

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH