พฤติกรรมเสี่ยง

  • 16 มกราคม 2565
เลิกพฤติกรรมเสี่ยง

                    เลิกพฤติกรรมเสี่ยง  เช่นการรวมกลุ่มกันกินข้าว หรือการพูดคุยกันโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ต้องย้ำเตือนว่าการฉีดวัคซีนครบแล้ว แต่หากยังมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ก็สามารถจะติดโควิด-19 ได้เช่นกัน อย่าประมาทนะครับ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH