พฤติกรรมเสี่ยง

  • 16 มกราคม 2565
เลิกพฤติกรรมเสี่ยง

                    เลิกพฤติกรรมเสี่ยง  เช่นการรวมกลุ่มกันกินข้าว หรือการพูดคุยกันโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ต้องย้ำเตือนว่าการฉีดวัคซีนครบแล้ว แต่หากยังมีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ก็สามารถจะติดโควิด-19 ได้เช่นกัน อย่าประมาทนะครับ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH