“ไม่ต้องฟังใครแล้ว ถ้าได้คิวก็ฉีดเลย”

  • 22 มิถุนายน 2564
COVID - 19

       การฉีดวัคซีนช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค เป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่น เพื่อให้มีจำนวนผู้ป่วยลดลง แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้น

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH