จะไปไหนก็ให้ระมัดระวัง.. ใส่หน้ากากอนามัยด้วย

  • 7 มิถุนายน 2564
จะไปไหนก็ให้ระมัดระวัง..ใส่หน้ากากอนามัยด้วย

ให้สังเกตอาการของตนเอง หากพบว่าตนเองไม่มีไข้ มีน้ำมูกไหล ตาแดง มีผื่นขึ้น หากมีอาการดังกล่าวขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH