กลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องรับผิดชอบตัวเองและสังคมนะ

  • 7 มิถุนายน 2564
COVID - 19

กรณีผู้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังให้สังเกตอาการของตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่าตนเองมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH