ยังต้องทำไปตลอด

  • 20 พฤษภาคม 2564
COVID - 19

     ถึงแม้จะได้รับวัคซีนสองเข็มแล้ว ก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสวมหน้ากาก ว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ เหมือนเดิม เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน จึงยังเสี่ยงที่จะรับเชื้อ หรือแพร่เชื้อได้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH