ถ้ารู้สึกว่า.. มีอาการ

  • 22 มกราคม 2564
ถ้ารู้สึกว่า.. มีอาการ

หากพบว่าตนเอง มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH