ถ้ารู้สึกว่า.. มีอาการ

  • 22 มกราคม 2564
  • 0 ครั้ง
ถ้ารู้สึกว่า.. มีอาการ

หากพบว่าตนเอง มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH