อย่าหละหลวม ถ้าไม่อยากให้ COVID-19 กลับมา

  • 23 กรกฎาคม 2563
  • 144 ครั้ง
อย่าหละหลวม ถ้าไม่อยากให้ COVID-19 กลับมา

               ถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลง แต่การป้องกันตนเองจาก COVID-19  ก็ยังต้องเข้มงวด อย่าหละหลวม คงมาตรการหมั่นวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ห้ามสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH