อย่าหละหลวม ถ้าไม่อยากให้ COVID-19 กลับมา

  • 23 กรกฎาคม 2563
อย่าหละหลวม ถ้าไม่อยากให้ COVID-19 กลับมา

               ถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลง แต่การป้องกันตนเองจาก COVID-19  ก็ยังต้องเข้มงวด อย่าหละหลวม คงมาตรการหมั่นวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ห้ามสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH