แอลกอฮอล์ฟู๊ดเกรด

  • 16 มกราคม 2565
แอลกอฮอล์ฟู๊ดเกรด

                       แอลกอฮอล์ฟู๊ดเกรดมักใช้ในการผลิตอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การนำมาพ่นใส่อาหารเพื่อฆ่าเชื้อโรคโควิด -19 เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง แนะนำใช้วิธีปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ปลอดภัยไร้โควิด-19 แน่นอนจ้า
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH