อ่านเพิ่มเติม
โรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน

สำหรับกลุ่มผู้ป่วยเป็นโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน ควรระวังเป็นพิเศษ หากกินทุเรียนมากเกินไปอาจทำให้อาการเสี่ยงทรุดไ…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH