จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

 • 13 กรกฎาคม 2562

สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

สภาพแวดล้อมในที่ทำงานกัน เพราะสภาพแวดล้อมในที่ทำงานนั้น มีผลต่อการทำงานอย่างมาก เนื่องจาก สภาพแวดล้อมที่ดี จะทำให้คนทำงานมีความสุข สุขภาพ ลดความเสี่ยงจากโรคภัย หรือ อุบัติเหตุต่างๆ กลับกัน ถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดี สกปรก หนู แมลงสาบวิ่งกันพล่าน นั่นก็จะหมายถึง โรคภัย หรือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้ ฉะนั้น จึงมีหลักการพัฒนา 5 ประการคือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต

 1. สะอาด หมั่นทำความสะอาด ไม่รก ไม่เลอะ ไม่ว่าจะเก็บ กวาด เช็ด ถู ล้าง หรือ คัดแยกขยะ ดังนี้
  • ขยะรีไซเคิล พวก ขวด กระดาษ เป็นต้น
  • ขยะทั่วไป หรือ ขยะมูลฝอย พวกเศษอาหารต่างๆ ควรใส่ถุงที่มีความเหนียว และมัดปากถุงให้แน่น
  • ขยะอันตราย เช่นกระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ เป็นต้น
  • สุดท้ายคือ สร้างความเป็นระเบียบ ของที่ทำงาน และโต๊ะทำงานของตนเอง
 2. ความปลอดภัย เพราะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุ หรืออาการเจ็บป่วยในที่ทำงาน จะเกิดขึ้นเมื่อไร เราจึงจะต้องเตรียมพร้อมรับมือเสมอ โดยแบ่งเป็น
  1. ป้องกันอัคคีภัย ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง และต้องเช็คด้วยว่าถังที่มีนั้น สามารถใช้กับวัสดุไวไฟอะไรได้บ้าง เช่น
   • เครื่องดับเพลิงประเภท A ใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดขึ้นกับวัสดุที่เป็นกระดาษ ไม้
   • เครื่องดับเพลิงประเภท B ใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดขึ้นกับวัสดุที่เป็นของเหลวไวไฟ เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันสน ทินเนอร์ สี แลคเกอร์เครื่องดับเพลิงประเภท C ใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีกระแสไฟฟ้า
   • เครื่องดับเพลิงประเภท D เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับดับเพลิงที่เกิดขึ้นกับวัสดุที่เป็นของแข็งไวไฟ เช่น แมกนีเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส นิเกิล ไทเทเนียม หรือวัสดุอื่นที่เครื่องดับเพลิงทั่วไปไม่สามารถดับได้ รวมถึงมีทางหนีไฟที่ชัดเจน
  2. ป้องกันอุบัติเหตุ ในโรงงานจำเป็นต้องมี หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ป้ายเตือนต่างๆให้ชัดเจน รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันต่างๆตามความเหมาะสม  ให้เพียงพอต่อจำนวนคนงาน
 3. สิ่งแวดล้อมดี จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ สถานที่ต้องไม่ก่อมลพิษต่อสุขภาพของคนทำงาน และชุมชนโดยรอบ ไม่ว่าจะเรื่อง ฝุ่น เสียง สารเคมี น้ำเสีย และขยะและจะต้องดูแลพฤติกรรมสุขภาพของคนในที่ทำงาน ไม่ว่าจะ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และใช้ส้วมให้ถูกต้อง รวมถึงความสะอาดด้วย
 4. มีชีวิตชีวา จะต้องส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพ และความแข็งแรงของร่างกาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานด้วยอย่างการ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานที่ทำงานควรมองแล้วปลอดโปร่ง ตกแต่งด้วยต้นไม้และส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มีกิจกรรมยืดเหยียด ออกกำลังกาย รับประทานอาหารครอบ 5 หมู่ และส่งเสริม ป้องกันภาวะโลหิตจาง
 5. สมดุลชีวิต ต้องส่งเสริมให้มีความสมดุลชีวิตระหว่างชีวิตทำงาน และชีวิตครอบครัว ทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีคิด 2 อย่างคือ
  • มุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน และแบ่งเวลาให้ครอบครัวได้
  • ชีวิตส่วนตัวไม่ก้าวกายเวลาทำงาน เพื่ออนาคตที่สดใส

26 มิถุนายน 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH