การเลือกและเตรียมห้องปลอดภัยฝุ่น

  • 8 พฤศจิกายน 2566

การเลือกและเตรียมห้องปลอดภัย

  1. ห้องปลอดฝุ่นคืออะไร
  2. วิธีการจัดเตรียม
  3. หลักการของห้องปลอดฝุ่น
  4. การเลือกและเตรียมห้องปลอดฝุ่น
  5. การจัดสภาพโดยรอบ

ลดสัมพัส ลดก่อฝุ่น ลดโรค

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH