โรคเหงือกอักเสบ (พร้อมภาษามือ)

  • 1 กุมภาพันธ์ 2567

โรคเหงือกอักเสบ (พร้อมภาษามือ)

        โรคเหงือกอักเสบ อันตราย ภัยร้าย ที่ห้ามเพิกเฉย

#แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ทันตสาธารณสุข #ฟันยังดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH