วันล้างมือโลก Clean Hand for All

  • 15 พฤศจิกายน 2562
  • 804 ครั้ง

“มือที่สะอาดสำหรับทุกคน : Clean Hand for All” ล้างมือ 7 ขั้นตอน ได้แก่

1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว

4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือ

อินโฟกราฟิก 7 ขั้นตอนการล้างมือ

สื่อสติ๊กเกอร์ 7 ขั้นตอนการล้างมือ

7 ขั้นตอนการล้างมือ 4 ภาษา

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH