แผ่นพับ

7 ขั้นตอนการล้างมือ สื่อ 4 ภาษา

  • 4 มีนาคม 2563
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์4.8 MB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

อินโฟกราฟิก 7 ขั้นตอนการล้างมือ

สื่อสติ๊กเกอร์ 7 ขั้นตอนการล้างมือ

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH