กรมอนามัยแนะนักท่องเที่ยว ช่วยลดปริมาณขยะในสถานที่ท่องเที่ยว

  • 28 กันยายน 2566

กรมอนามัยแนะนักท่องเที่ยว ช่วยลดปริมาณขยะในสถานที่ท่องเที่ยว

        คัดแยกและทิ้งขยะลงในถังขยะ  และปริมาณขยะโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และใช้ซ้ำได้
 
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH