เปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ ด้วยมาตรการเข้ม ป้องกันโควิด – 19 แบบครอบจักรวาล

 • 24 มกราคม 2565
เปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ ด้วยมาตรการเข้ม ป้องกันโควิด – 19 แบบครอบจักรวาล

เปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดประเทศ ด้วยมาตรการเข้ม ป้องกันโควิด – 19 แบบครอบจักรวาล

 • เลือกไปสถานที่ที่มีสัญลักษณ์ CFS, SHA+
 • แสดงการได้รับวัคซีน หรือผลการตรวจว่าไม่ติดเชื้อก่อนเข้าสถานที่ 
 • ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMH
  • เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ในทุกสถานที่ หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังสถานที่แออัด หรือระบายอากาศไม่ดีและงดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน
  • สวมหน้ากาก (อย่างถูกต้อง) ตลอดเวลา ทั้งขณะที่ออกนอกที่พัก และอยู่ในที่พักร่วมกับนักท่องเที่ยวอื่น ๆ 
  • ล้างมือบ่อย ๆ ทุกครั้งก่อน / หลัง รับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำ ไอจาม หรือสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
 • หากสงสัยว่ามีความเสี่ยงหรือมีอาการควรงดออกจากที่พักตรวจตนเองด้วย ATK และปรึกษาสถานพยาบาลใกล้เคียง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH