ล้างตลาด ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโรค

  • 20 ตุลาคม 2565
ล้างตลาด ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโรค

ล้างตลาด ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโรค

ขั้นตอนในการล้างตลาด

  • ขั้นตอนที่ 1
  1. ใช้ไม้กวาดหยากไย่ ทําความสะอาด สิ่งสกปรกบนเพดาน ฝาผนัง โคมไฟ พัดลม รวมทั้งกวาดเศษขยะตามพื้นทางเดิน รางระบายน้ำ และแผงจําหน่ายอาหาร
  2. จากนั้นชัดด้วยผงชักฟอก เพื่อกำจัดคราบสกปรกตามพื้น ทางเดิน รางระบายนํ้า แผงจําหน่ายอาหาร แล้วใช้นํ้าฉีดล้างให้สะอาด
  3. หากมีคราบไขมัน ให้ใช้นํ้าผสมโซดาไฟ ราดทิ้งไว้นาน 15-30 นาที และใช้แปรงลวดดู เพื่อช่วยขจัดคราบ ไขมัน หรืออาจใช้นําหมักชีวภาพ (EM) เพื่อช่วยกําจัดไขมันและกลิ่นทดแทนการใช้สารเคมี
  • ขั้นตอนที่ 2
  1. การฆ่าเชื้อโรค โดยใช้นํ้าผสมผงปูนคลอรีน 60 % อัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร ใส่ลงในฝักบัวรดน้ำ และรถบริเวณ พื้นทางเดิน แผงจําหน่ายอาหาร ทางระบายนํ้าทิ้งให้ทั่ว
  2. ปล่อยทิ้งไว้ เพื่อให้คลอรีน ฆ่าเชื้อโรคควรมีการสำรวจท่อระบายนํ้า บริเวณรอบตลาดอยู่เสมอ หากอุดตันหรือสกปรก มีขยะไปสะสม ควรทำการลอกท่อระบายนํ้าทันที

แนะนํา เพื่อเป็นการป้องกันความสกปรกปนเปื้อนลงสู่อาหาร และป้องกันโรคที่เกิดจากอาหาร และน้ำเป็นสื่อ เจ้าของ และผู้ประกอบการควรล้างตลาด ตามหลักสุขาภิบาล อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

 

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH