3 ข้อปฏิบัติหลังกลับจากงานสงกรานต์

  • 20 ตุลาคม 2565
3 ข้อปฏิบัติหลังกลับจากงานสงกรานต์

3 ข้อปฏิบัติหลังกลับจากงานสงกรานต์

  1. สังเกตอาการตนเอง 7 วัน ไม่ว่าจะกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ
  2. ในช่วงสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน โดยไม่จำเป็น หากต้องพบควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ขณะสนทนา
  3. หากพบว่า มีอาการหรือมีความเสี่ยง ให้ตรวจด้วย ATK ทันที

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH