สงกรานต์สิ่งที่ควรทำและห้ามทำ

  • 20 ตุลาคม 2565
สงกรานต์สิ่งที่ควรทำและห้ามทำ

สงกรานต์สิ่งที่ควรทำและห้ามทำ

ควรทำ

  • กำหนดทางเข้า – ออก จุดคัดกรอง
  • ควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน
  • สวมหน้ากากตลอดเวลา
  • พวกเจลแอลกอฮอล์
  • รักษาระยะห่าง 

การจัดเตรียมสถานที่ และควบคุมกำกับ อนุญาตให้เล่นน้ำและจัดกิจกรรมตามประเพณี ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด

ห้ามทำ

  • ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน 
  • สำหรับพื้นที่สาธารณะ ไม่มีการควบคุม เช่น ท้องถนน ห้ามเล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม เช่นเดียวกัน

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH