การจัดบริการอาหารกล่อง ให้ปลอดภัยจากโควิด -19

  • 18 ตุลาคม 2565
การจัดบริการอาหารกล่อง ให้ปลอดภัยจากโควิด -19

การจัดบริการอาหารกล่อง ให้ปลอดภัยจากโควิด -19

  1. ร้านอาหารผ่านการรับรอง หรือ การประเมินจากหน่วยงานราชการ เช่น Clean Food Good Taste COVID Free Setting
  2. ผู้ปรุง ประกอบอาหาร สวมผ้ากันเปื้อน – หมวกคลุมผม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่
  3. อาหารปรุงสุกใหม่ ไม่เกิน 2-4 ซม. หลีกเลี่ยงอาหารบูดเสียง่าย เช่น ยํา แกงกะทิ ควรเป็นอาหารประเภททอด เช่น หมูทอด และ ลด หวาน มัน เค็ม เพิ่ม ผัก ผลไม้
  4. แยกบรรจุกับข้าวออกจากข่าว และใช้ภาชนะที่ท่าจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้
  5. รถขนส่งสะอาด อาหารมีการปกปิด เวลาการขนส่งไม่ควรเกิน 30 นาที จุดรับ-ส่งอาหาร ต้องวางสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม.
  6. เว้นระยะห่าง ในการรับประทานอาหาร

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH