ปฏิบัติตัวอย่างไรในสนามสอบ

 • 18 ตุลาคม 2565
ปฏิบัติตัวอย่างไรในสนามสอบ

ปฏิบัติตัวอย่างไรในสนามสอบ

 • ลงทะเบียนสถานที่สอบ ที่เว็บไชต์ student.mytcas.com
 • แต่งกาย และเตรียมตัวเหมือนการสอบปกติ
 • ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ กระดาษค่าตอบ และข้อสอบ ก่อนส่งคณะกรรมการคุมสอบ
 • เว้นระยะห่าง จัดโต๊ะที่นั่ง ห่างกัน 2 เมตร
 • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ

การเดินทาง

 • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือกรณีไม่มีรถส่วนตัว ให้ประสานหน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ (ออกค่าใช้จ่ายเอง) หรือจิตอาสาชุมชน 
 • กรณีต่างจังหวัด ให้คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกำเนินการร่วมกับ ผู้จัดสอบในพื้นที่ได้ หรือประสานหน่วยทหารในพื้นที่
 • กรณี กทม. ปริมณฑล ร่วมกับมูลนิธิ รพ.ราชวิถี จัดรถ Taxi ฉุกเฉิน บริการรับ – ส่ง ถึงปลายทาง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แจ้งนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน โทร 09 6771 1687

จัดให้มีพื้นที่สอบเป็นสัดส่วน

 • แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้ติดเชื้อ เน้นให้มีการระบายอากาศที่ดี บริเวณอาคารกว้าง โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก อาทิ หอประชุม โรงอาหาร ฯลฯ
 • กรณีเป็นห้องแอร์ ควรมีการปิดแอร์ และเปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง จัดที่นั่งสอบห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร มีการจัดการขยะติดเชื้อ และทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

สังเกตอาการ หลังวันสอบสังเกตอาการ เช่น ไอ ไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก ฯลฯ

ติดเชื้อก่อนวันสอบ

 • ลงทะเบียนสถานที่สอบ Online ได้ที่ S
 • ประสานหน่วยจัดสอบ หรือหน่วยบริการ สาธารณสุขในพื้นที่

ตรวจ ATK กรณีปกติ ไม่ต้องตรวจ ATK ตรวจ ATK เฉพาะผู้มีความเสี่ยง หรือมีอาการป่วย

#COVID-19

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH