6 วิธีอยู่ร่วมกันในห้องของผู้ติดเชื้อ

  • 18 ตุลาคม 2565
6 วิธีอยู่ร่วมกันในห้องของผู้ติดเชื้อ

6 วิธีอยู่ร่วมกันในห้องของผู้ติดเชื้อ

  1. แบ่งพื้นที่ในห้องออกเป็น 3 สี ให้ชัดเจน
  • สีแดง : พื้นที่เฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อ
  • สีส้ม : พื้นที่ใช้ร่วมกัน (มีความเสี่ยง)
  • สีเขียว : พื้นที่สะอาดสําหรับผู้ที่อาศัยร่วมกับ (ไม่ติดเชื้อ)
  1. เว้นระยะห่างให้มากที่สุด และนำเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้อง เช่น ตู้เสื้อผ้า ชั้นวางของ กันไว้ระหว่างสีแดงกับสีเขียว
  2. โชนสีแดง เอาของที่ไม่จำเป็นออก ให้เหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็น เช่น เตียง ที่นอนของผู้ป่วย โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับกินอาหาร ถังขยะสําหรับใส่ขยะติดเชื้อ เป็นต้น
  3. การใช้ห้องนํ้าอาจใช้วิธีจัดเวลาในการเข้า เช่น ผู้ป่วยต้องเขาเป็นคนสุดท้าย
  4. แยกการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และหากมีห้องนอนแยก ก็ให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องนอน 
  5. หากจำเป็นต้องมาใกล้ชิดกัน ให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และใช้เวลาน้อยที่สุด

แนวทางการปฏิบัติตัวให้กับผู้อยู่อาศัย ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคอนโด/หอพัก ในการโทรแจ้ง และติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดําเนินการควบคุมโรค ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

 

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH