แผนเผชิญเหตุกรณีติดเชื้อโควิด – 19 ในสถานศึกษา 2565

 • 18 ตุลาคม 2565
แผนเผชิญเหตุกรณีติดเชื้อโควิด – 19 ในสถานศึกษา 2565

แผนเผชิญเหตุกรณีติดเชื้อโควิด – 19 ในสถานศึกษา 2565

ติดเชื้อ 1 ห้องเรียน 1-2 ราย

สถานศึกษา

 • ปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทําความสะอาด
 • งดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างห้องเรียน

นักเรียน ครู บุคลากร 

 • ผู้ติดเชื้อรับการรักษา
 • เสี่ยงสูง : ตรวจหาเชื้อ งดเรียน On Site 
 • เสี่ยงต่ำ : เรียน On Site สังเกตอาการ TST

ติดเชื้อมากกว่า 2 ราย หรือมากกว่า 1 ห้องเรียน

สถานศึกษา

 • ปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทําความสะอาด (ไม่ปิดทั้งโรงเรียน)
 • งดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกิจกรรม 
 • พิจารณาปิดเรียนโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ติดเชื้อรับการรักษา

 • เสี่ยงสูง : ตรวจหาเชื้อ งดเรียน On Site 
 • เสี่ยงต่ำ : เรียน On Site สังเกตอาการ TST 

ระบาดวงกว้างในชุมชนในสถานศึกษา

สถานศึกษา

 • พิจารณาปิดเรียนโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 • สามารถเปิดเรียน On Site โดยประเมินผ่าน TSC+ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมถึงกำกับตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นักเรียน ครู บุคลากร

 • เข้มมาตรการ 6 – 6 – 7
 • ปฏิบัติตาม Sandbox Safety Zone in School ในโรงเรียนประจําอย่างเคร่งครัด

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH