6 ข้อ ปฏิบัติเข้ม เพื่อคนทำงานลดนำเชื้อโควิด – 19 เข้าบ้าน

  • 18 ตุลาคม 2565
6 ข้อ ปฏิบัติเข้ม เพื่อคนทำงานลดนำเชื้อโควิด – 19 เข้าบ้าน

6 ข้อ ปฏิบัติเข้ม เพื่อคนทำงานลดนำเชื้อโควิด – 19 เข้าบ้าน

  1. ล้างมือทันที เมื่อกลับถึงบ้าน ด้วยสบู่และน้ําอย่างน้อย 20 วินาที หรือตั้งแอลกอฮอล์เจลสําหรับล้างมือ ใว้ที่ประตูหน้าบ้าน
  2. ถอดรองเท้าไว้นอกบ้านเพื่อลดโอกาสที่รองเท้า จะไปสัมผัสเชื้อโรค และนำมาแพร่เชื้อต่อ
  3. เมื่อเข้ามาในตัวบ้านให้อาบนํ้า สระผม ส่วนเสื้อผ้าที่ใส่ ให้นำไปชักอย่าเก็บไว้
  4. หน้ากากผ้า 
  • ทําความสะอาดด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก และนำมาแดดฆ่าเชื้อให้แห้งสนิท ก่อนนำมาใส่สวมอีกครั้งหน้ากากอนามัย 
  • ถอด ให้จับที่สายคล้องหู เพื่อไม่ให้สัมผัสเชื้อโรค ทิ้งในถังขยะมีฝาปิด และล้างมือให้สะอาดทันที
  1. ไม่ควรสัมผัสกับบุคคลในบ้าน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ หากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
  2. หลีกเลี่ยงการกินข้าวร่วมกันแยกสํารับ อุปกรณ์ ช้อน ส้อม และเน้นกินอาหารปรุงสุกร้อนอยู่เสมอ

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH