ชุดตรวจ ATK “แยก – ทิ้ง” ถูกวิธี ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

 • 18 ตุลาคม 2565
ชุดตรวจ ATK “แยก – ทิ้ง” ถูกวิธี ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

ชุดตรวจ ATK “แยก – ทิ้ง” ถูกวิธี ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

แยกขยะเป็น 2 ประเภท

 • ขยะที่ไม่ปนเปื้อน
 • ขยะที่ไม่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น เอกสารกำกับชุดตรวจ และกล่องบรรจุภัณฑ์เก็บรวบรวมทิ้งถังขยะทั่วไป ที่มีฝาปิดมิดชิด
 • ขยะที่ปนเปื้อน
 • ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น คลับหรือแผ่นทดสอบ หลอดใส่น้ำยา ไม้ Swap ฝาหลอดหยด ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูง ต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป

กรณีในพื้นที่หรือชุมชน มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ

 1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจําทุกวัน ใส่ถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ชั้น
 • ถุงชั้นแรก ให้มัดปากด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ นํ้ายาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์)
 • ช้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มีดปากกด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปาก ด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง
 • นำไปยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ
 1. ประสานหน่วยงานในพื้นที่ 2 เพื่อเก็บขน และนำขยะติดเชื้อ ไปกำจัดอย่างถูกต้อง
 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

กรณีในพื้นที่หรือชุมชน ไม่มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ

 1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจําทุกวัน ใส่ถุงขยะทั่วไป 2 ชั้น
  • ถุงชั้นแรกบรรจุขยะติดเชื้อ ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือนํ้ายาฟอกขาวลงใน เพื่อทำลายเชื้อ
  • มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ
  • ช้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุง ด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง
 2. ขยะที่ผ่านการทําลายเชื้อแล้ว ให้ประสานและนำส่ง อปท. ในพื้น เพื่อนำไปกําจัดเป็นขยะทั่วไป
 3. ล้างมือให้ระอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH