เมื่อสงสัยว่าติดโควิด – 19

 • 18 ตุลาคม 2565
เมื่อสงสัยว่าติดโควิด – 19

เมื่อสงสัยว่าติดโควิด – 19

ตรวจ ATK ด้วยตนเองหรือที่หน่วยบริการ

ผลเป็น –

 • โทร 1330 หรือ แอดไลน์ @nhoso
 • ไม่มีอาการ/อาการน้อย
  • กักตัวที่บ้าน (HI) หรือจุดบริการในชุมชน (CI)
  • หากมีอาการ หรือมีปัจจัยเสี่ยง
  • เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ผลเป็น +

 • ตรวจ RT-PCR ซ้ำ ที่หน่วยบริการ
 • หากได้ผลเป็นลบ 
    • มีประวัติเสี่ยง กักตัว และตรวจ ATK ซ้ำทุก 3 วัน
    • ไม่มีประวัติเสี่ยง ดูแลตนเอง ยืดมาตรการ UP (Universal Prevention)
 • หากได้ผลเป็นบวก
   • ไม่มีอาการ/อาการน้อย กักตัวที่บ้าน (HI) หรือจุดบริการในชุมชน (CI) 
   • หากมีอาการ หรือมีปัจจัยเสี่ยง เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาล

เกณฑ์ส่งผู้ป่วย เข้าโรงพยาบาล

 • ไข้สูง 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง
 • หายใจเร็วติดขัด 
 • มีโรคประจําตัว
 • ออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94% หายใจลำบาก

 

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH